OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici, a koje je Solar Model d.o.o. obradio, odnosno prikupio i pohranio korištenjem web stranice. , Žejane 59, Žejane od korisnika fizičke osobe kao tužene. Solar Model d.o.o. prikuplja osobne podatke u svrhu sklapanja i ispunjenja kupoprodajnih ugovora, evidencije izvršenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, implementacije sustava nagrađivanja, isporuke proizvoda, izrade dokumentacije vezane uz prodaju, tehničke podrške i plaćanja. autorizacija putem kreditnih i debitnih kartica.

Solar Model d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice obvezuje se na zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Molimo korisnike da pročitaju Opće uvjete kako bi bolje razumjeli koje podatke Solar Model d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ukoliko korisnik ima bilo kakva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Solar Model d.o.o. na e-mail adresu info@camocorner.hr.

Molimo korisnike da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te je suglasan s prikupljanjem, obradom. te korištenje njegovih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu.

Za sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti web stranice.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Solar Model d.o.o.može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavom izmijenjenog teksta na web stranici. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici.

Korisnik kao ispitanik je odgovoran i dužan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na web stranici camocorner.hr Solar Model d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinku, broj telefona, adresu, e-mail adresu, adresu za dostavu proizvoda, adresu za naplatu, poštanski broj, grad, datum rođenja. Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u obavljanju svog djelokruga poslova vezanih uz kupoprodajne ugovore koje kupci sklapaju sa sljedećim osobama: pravnim osobama koje sudjeluju u izvršenju kupoprodajnih ugovora kao što su usluge dostave, računovodstvene usluge, informatička podrška. , marketinška podrška, tvrtke koje su povezane, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka sukladno obvezujućim propisima, a o kojima Solar Model d.o.o. vodi zbirke osobnih podataka.

Kupac je suglasan daSolar Model d.o.o. dostavljene osobne podatke može obrađivati ​​za potrebe vlastite evidencije i statistike, za potrebe izrade baze podataka kupaca, informiranja o proizvodima i uslugama, informiranja o dostavi, radi dostavljanja promotivnih proizvoda. materijala, poboljšanje odnosa s kupcima i poboljšanje usluga. može navedene podatke ustupati trećim osobama u svrhu izvršenja ugovora, zaštite interesa korisnika i sprječavanja mogućih zlouporaba, potrebe boljeg uvida i razumijevanja individualnih potreba i zahtjeva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti pružanja najveće moguće kvalitete svih usluga koje rezultiraju povećanjem zadovoljstva korisnika. Solar Model d.o.o.

Solar Model d.o.o. će osigurati čuvanje osobnih podataka korisnika na sigurnom mjestu (što uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu za sprječavanje neovlaštene uporabe, pristupa, otkrivanja, kopiranja ili izmjene osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. .

Solar Model d.o.o. se obvezuje korisnicima omogućiti uvid u njihove osobne podatke koje posjeduje kako bi osobni podaci bili točni, potpuni i ažurni.
Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, Solar Model d.o.o. će te podatke izmijeniti ili ukloniti.

Solar Model d.o.o. prosljeđuje potrebne osobne podatke isključivo poslovnim partnerima za realizaciju dostave narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.
Solar Model d.o.o. ne bilježi niti pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za kartično plaćanje.
Solar Model d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima.

Voditelj zbirke osobnih podataka koja uspostavlja i vodi evidenciju je:

NIK ANDLAR, Antuna Muhvića 54, 51303 Plešce, e-mail adresa: info@camocorner.hr, broj telefona: +385998692644

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka primjereno su zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili pristupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su nužne za zaštitu osobnih podataka od slučajnog gubitka ili uništenja te od neovlaštenog pristupa, neovlaštene izmjene, neovlaštene objave i svake druge zlouporabe, te je utvrdio obvezu osoba koje rade na obradi podataka da potpišu izjavu o povjerljivosti podataka.

Korisnik web stranice Solar Model d.o.o.
ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi svojih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva svakom korisniku web stranice na njegov zahtjev, odnosno na zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dostaviti:

dati potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose ili ne, dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se na njega odnose čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka, omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te pristup osobnim podacima sadržanim u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose te njihovo kopiranje, dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnoj osnovi prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, dostaviti ispis podataka o tome tko je iu koje svrhe te na temelju koje pravne osnove dobio na korištenje osobne podatke koji se na njega odnose,dostaviti obavijest o logici svake automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, promijeniti ili izbrisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice, ukoliko voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, sam će ih dopuniti ili izmijeniti.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je o dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka obavijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka najkasnije u roku od 30 dana.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske trgovine, ispunjavanje anketa, komentiranje, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Solar Model d.o.o.
može tražiti od korisnika određene dodatne osobne podatke. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka, korisnik je dužan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrsti aktivnosti, neki od traženih podataka definirani su kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne unese obvezne podatke za aktivnost koja to zahtijeva, korisniku neće biti dopušteno sudjelovanje u toj aktivnosti.

Solar Model d.o.o.
prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice, poboljšao rad web stranice, izradio bazu podataka korisnika u svrhu poboljšanja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašavanje i promotivne aktivnosti, te analizirati korištenje web stranica. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, obavljanje administrativnih poslova i uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik je suglasan da Solar Model d.o.o.
i osobe navedene u ovim Općim uvjetima informiraju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik je suglasan da se njegovi osobni podaci ustupe Solar Model d.o.o.
iste čini dostupnim s njime povezanim osobama u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostave marketinških obavijesti.

Svako drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se vršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Solar Model d.o.o.
smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažurnost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, može nas kontaktirati slanjem e-mail poruke na info@camocorner.hr i zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Solar Model d.o.o.
preporuča korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka ažuriraju svoje osobne podatke što je prije moguće. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje podataka o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

Solar Model d.o.o.
zaštitu osobnih podataka shvaća izuzetno ozbiljno te je poduzeo razne mjere opreza za zaštitu osobnih podataka korisnika. Korisnik može pristupiti osobnim podacima na web stranici pomoću lozinke i e-mail adrese.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na korištenje i korištenje podataka koje Solar Model d.o.o.
prikuplja od ispitanika. Ostala web-mjesta kojima se može pristupiti putem web-mjesta imaju vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka te kako se one koriste i otkrivaju. Ako korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica putem web stranice, preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o privatnosti te web stranice. Solar Model d.o.o.
ne odgovara za način i uvjete rada trećih osoba.

OSTALI PODACI

Osim osobnih podataka, Solar Model d.o.o.
može tražiti od korisnika i druge podatke koje nije moguće identificirati, a ne smatraju se osobnim podacima (primjerice, podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima) , koji korisnicima omogućuju bolji, precizniji i osobniji odabir podataka, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagodbu njezinog sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka Solar Model d.o.o.
saznaje koji su sadržaji među kojim korisnicima najpopularniji.